Last minute zájezdy Letenky Chorvatsko další země

Obyvatelé v Chorvatsku

V Chorvatsku stále ve většině žijí Chorvaté

Chorvatsko čítá zhruba pět a půl milionu obyvatel. Za časů bývalé Jugoslávie bylo toto území velmi národnostně rozrůzněné, ale po jejím rozpadu a následné migraci tento jev poněkud ustoupil. Největší podíl na složení obyvatelstva Chorvatska mají samozřejmě Chorvaté s téměř devadesáti procenty. Za nimi následují Srbové s pěti procenty a potom ostatní národnosti: Bosňané, Italové, Maďaři, Slovinci, Albánci a Češi. S maďarskou menšinou se můžete setkat v oblasti Baranje a s italskou, jak už bylo zmíněno, na Istrii, která k Itálii patřila po rozpadu Rakouska-Uherska a pak až do roku 1947, kdy byla připojena k Jugoslávii. Srby můžete potkat zejména na hranicích s Bosnou a Hercegovinou a v oblasti Slavonie. Samostatnou kapitolou jsou Češi v Chorvatsku. Zdejší česká komunita je nejpočetnější krajanskou skupinou v Jihovýchodní Evropě. S jejími příslušníky se můžete setkat v okolí města Daruvar. K české národnosti se zde ale hlásí stále méně lidí, ve třicátých létech to bylo něco kolem 45 tisíc, v dnešní době je to jen něco kolem deseti tisíc.

Náboženství

Co se týče náboženství, je v Chorvatsku většinové římskokatolické křesťanství, ke kterému se hlásí většina Chorvatů, dále pravoslavné křesťanství (vyznání většiny Srbů) a zbytek (kolem jednoho procenta) jsou muslimové – zejména příslušníci bosenské národnosti.